THURSDAY, 02 10 2014

Uzależnieniom mówimy NIE!!!

W tym roku szkolnym, tak samo, jak i w ubiegłym, nasza placówka współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kłecku, w zakresie profilaktyki uzależnień. W klasach trzecich przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe z panią psycholog mgr Małgorzatą Święcichowską. Uczniowie podczas warsztatów zdobyli wiedzę na temat istoty mechanizmu uzależnienia, rozwinęli świadomość dotyczącą skutków uzależnienia oraz rozprawiali się z mitami funkcjonującymi w społeczeństwie o substancjach psychoaktywnych. Młodzież uczyła się również zdrowych sposobów zaspokajania potrzeb. Podczas zajęć wykorzystano między innymi metodę debaty. (Monika Kaźmierczak-Pućka)


Aby zobaczyć więcej zdjęć kliknij Tutaj.